De dronken student

Een dronken student neemt elke seconde een stap. De grootte van de stap is steeds hetzelfde (), maar de richting waarin hij die stap neemt is volledig willekeurig. Kies bij elke stap in de tijd een random hoek en bepaalt vervolgens de nieuwe -positie en -positie. Hieronder zie je de student als blauwe stip en het ook het pad dat hij gevolgd heeft. Dit staat bekend als een random walk.

Als twee studenten dronken zijn en ze elkaar uit het oog verliezen wordt het erg onwaarschijnlijk dat ze elkaar nog terugvinden. Probeer de volgende animatie na te maken waarin je de beide studenten ziet lopen. Geef op het scherm ook aan hoe lang de gebruiker van je programma nog moet wachten tot het programma afgelopen is.

Schrijf een programma student.py waarin de stip geanimeerd wordt zoals hierboven beschreven.

Probeer ook eens of je (met en en papier) iets kan zeggen over de gemiddelde afstand die de studenten van elkaar verwijderd zijn als functie van het aantal stappen dat ze nemen.

Filmpje opslaan? Probeer een tool als GifGrabber te gebruiken om een animated gif te maken. Die kan je in een webbrowser bekijken.