Integreren

In deze module gaan we werken met functies en random getallen. Met deze onderdelen van Python kunnen we methoden implementeren die de integraal kunnen bepalen van zo’n beetje elke functie! Je hoeft geen calculus te hebben gedaan om deze module te volgen, maar enig gevoel bij wiskundige functies is wel belangrijk.

Kijk om te beginnen eens naar het filmpje hiernaast. Lydia Brenner en Jelle Aalbers promoveren bij het Nikhef en vertellen over hun ervaring met programmeren en simuleren bij hun onderzoek.

Dag 1: nulpunten

  1. Leer over functies in Python

  2. Opdracht Bepaal de nulpunten van een polynoom

Dag 2: random

  1. Leer over het gebruik van random getallen.

  2. Opdracht Bereken de gemiddelde afstand tussen twee punten in een vierkant

  3. Opdracht Analyseer met een histogram de uitvoer van de random-functie

Dag 3: Monte Carlo

  1. Opdracht Gebruik random waarden voor het berekenen van integralen met de Monte Carlo-methode

Dag 4: Riemann

  1. Opdracht Gebruik computerkracht voor het bepalen van de Riemannsom.

Evaluatie

Ben je klaar met deze module? Help ons dan om deze te verbeteren: vul de evaluatie in.